top of page

Vi gjør Arna til et attraktivt sted å bo.

VI ER ALLTID PÅ JAKT ETTER NYE TOMTER

Anker 1

Arna Bolig Utvikling AS 

Arna Bolig Utvikling AS er en lokal boligutvikler i Arna. Selskapet fokuserer utelukkende på utvikling av boliger med beliggenhet sentralt i Indre Arna. Alle boliger har gangavstand til Arna stasjon og Øyrane Torg. Firmaet ble stiftet høsten 2016 som et resultat av at utvikler Ernst og jurist Kristian bestemte seg for å forene krefter for en felles satsing i boligbygging og stedsutvikling i Arna. Fra før eide de selskapet Vollavegen Utvikling AS som står for utbyggingen av boligprosjektet Vollaparken. Ved siden av å utvikle boliger sentralt i Indre Arna, har Arna Bolig Utvikling AS en overordnet målsetning om å utvikle kvalitetsboliger rettet mot en bred kjøpergruppe. Selskapet har boligtyper tilpasset førstegangskjøpere, familier og voksne som flytter fra enebolig, så vel som pensjonister. Denne variasjonen av boligprosjekter er nødvendig for at Arna skal være en attraktiv plass å bo også i fremtiden.
 
Ernst har over femten års erfaring med boligutvikling både i Arna og andre steder i Bergen. Ernst har hovedansvaret for selskapets prosjekter fra byggestart til overtakelse.
 
Kristian har over femten års erfaring med juridisk arbeid rundt eiendomsutvikling. I Arna Bolig Utvikling AS har Kristian hovedansvaret for prosjektutviklingen frem til byggestart.

bottom of page