top of page

Teigane 77 og 79

Prosjektet bestod av en vertikaldelt 2-mannsbolig over tre etasjer. Prosjektet hadde byggstart i mars 2018 og ble ferdigstilt januar 2019. 

Prosjektet

Prosjektet bestod av en vertikaldelt 2-mannsbolig over tre etasjer. Prosjektet hadde byggstart i mars 2018 og ble ferdigstilt januar 2019. 

Ferdigstillelse

Prosjektet hadde byggstart i mars 2018 og ble ferdigstilt januar 2019. 

Adresse: Teigane 77 og 79, 5260 Indre Arna

Arkitekt: Steinar Enehaug

Utbygger: Arna Bolig Utvikling AS

Antall boenheter: 2

Fremdrift: Ferdigstilt

Boligene

Prosjektet bestod av en vertikaldelt 2-mannsbolig med stor takterrasse og garasje. Boligene hadde ett BRA på 131,3 og 136 m2. Hver av boligene hadde en takterrasse på 46,7 m2.

Teigaene 77 og 79

Bilder av prosjektet

Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
Teigaene 77 og 79
bottom of page